Ceny


Ceny vždy přizpůsobujeme dle individuálních potřeb jednotlivých zákazníků. Nabízíme možnost platby dle hodinové sazby, ale při dlouhodobější spolupráci také paušální platby.


Orientační cena však je v oblasti správy sítí, servisu HW a SW a instalace sítí 300,-Kč / hodinu.


Orientační cena za vybudování elektronického obchodu je 10.000 - 20.000,- Kč. Cena je obsahuje veškeré práce (od počátečního návrhu po spuštění na internetu)


Orientační cena za vybudování webové prezentace je 5.000 - 10.000,- Kč. Cena je obsahuje veškeré práce (od počátečního návrhu po spuštění na internetu)